Ga naar de inhoud

GPS wetenschappelijk gebruik

  • door

GPS-technologie wordt in de wetenschap gebruikt om het aardoppervlak te meten. Een studie door Michael Bevis en collega’s veroorzaakte bijvoorbeeld een sensatie in 2019, waarin kon worden aangetoond dat de Groenlandse ijskap sneller smelt en dus bijdraagt ​​aan een snellere stijging van de zeespiegel dan eerdere berekeningen hadden aangetoond; de auteurs schreven dit met name toe aan de oververhitting van het klimaatsysteem van de aarde, waardoor de oppervlaktemassa van Groenland naar het zuidwesten smelt – een effect dat bij eerdere berekeningen nauwelijks in aanmerking is genomen. Een volledig smelten van het Groenlandse ijs zou de zeespiegel met ongeveer zeven meter verhogen. Zonder het gebruik van GPS-technologie was de snelheid dat het ijs smelt aanzienlijk onderschat.

Groenland ijsberg smelten